DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Překladač

MÁME ŠTĚŇÁTKA PRÁVĚ K ODBĚRU

fotografie naleznete v sekci Štěňata/Puppies


JIŘÍ SUCHÝ  (CZ)

CZ
Do kynologické organizace jsem vstoupil již při studiu na středníš škole v lednu roku 1971. Zanedlouho jsem si opatřil fenku boxera a založil svoji chovatelskou stanici " JISUKO ". Za období 
44 let jsem odchoval ve své chovatelské stanici
50 vrhů, ve kterých se narodilo mnoho velice úspěšných národních i mezinárodních šampionů.
 
Z minulosti bych rád vzpomenul na multiššampiony Hainn, Lucia, Morgwell, Olivia, Wittoria, Yasmin. Ze současnosti pak vice-světovou vítězku ATIBOX - Bijou a také multi a mezinárodní šampiony Fixe, Idylle, Lucian, Mayk, Ontaria, Olimpia, Oriella, Paul, Venezia, Veggie a velmi mnoho dalších úspěšných jedinců. Ve svojí chovatelské stanici upřednostňuji zdravé, exteriérově krásné a povahově dokonalé boxery.
 
Velmi často se zúčastňuji výstav v zahraničí. Pracuji jako poradce chovu územní pobočky. Složil jsem 33 pracovních zkoušek z výcviku, včetně zkoušek speciálních a mezinárodních. Dále velké množství zkoušek chovnosti ( = ZTP ) a bonitací ( = Korüng ) , které také posuzuji. Již 24 let působím ve funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru na klubových, národních i mezinárodních výstavách. Posuzuji na zkouškách chovnosti, bonitacích a působím jako rozhodčí na vytrvalostních zkouškách (AD).
 
V zahraničí jsem posuzoval na Slovensku, Polsku, Rusku, Švédsku a Maďarsku. V roce 1999 a v roce 2014 jsem posuzoval světové výstavy boxerů ATIBOX. Od roku 1993 jsem členem hlavního výboru Boxerklubu ČR, kde od roku 1995 zastávám funkci předsedy sboru rozhodčích ( = Zuchtrichterobmann ).


 

EN

I join for the Kennel Club  in high school in January 1971. Soon I got a female boxer and started breeding "JISUKO". During 44 years as part of my breeding had 50 litters,
which were born many highly successful national and international champions.
 
I would like to mention Multichampionie Hainn, Lucia, Morgwell, Olivia, Wittoria, Yasmin. From it came vice-World Winner ATIBOX - Bijou and many champions Fixe and interchampions Idylle, Lucian, Mayk, Ontario, Olympia, Orielle, Paul, Venezia, Veggie and many other dogs successful. In my breeding prefers healthy, external beauty and boxer temperament .
 
Very often I takes part in dog show abroad. I work as a consultant breeding in territorial division. Conducted 33 Work Tests, including Specialized and international Tests.
In addition, a large number of breeding tests ZTP and Körung, who also judge. I have
already 24 yars worked as a judge for dog`s exterior on a club, national and international exams. I have also been judging on a breeding exams, licensing and working as a judge
on a persistence exams (AD).
 
Abroad, I judged in Slovakia, Poland, Russia, Sweden and Hungary. Already in 1999 and in 2014, I  judged at the World Boxer Shows ATIBOX.
Since 1993 I am a member of the main committee CR Boxer, where since 1995 function as President of the Jury (= Zuchtrichterobmann).